Thư mời điện tử

3 bước đơn giản để tạo Thư mời điện tử tham quan gian hàng của Quý vị tại triển lãm Mining & Construction Vietnam 2020:

  • Tải logo công ty, tên công ty và số gian hàng
  •  Xem lại Thư điện tử (Nếu quý vị muốn thay đổi thông tin, nhấp “Trở về”)
  • Nhập danh sách địa chỉ email và nhấp “Gửi”

(Chúng tôi cam đoan rằng người nhận sẽ không thấy danh sách email còn lại trong thư mời)

Nếu quý vị muốn giới thiệu sản phẩm trưng bày (lần đầu tiên ra mắt hoặc bán chạy nhất) tại triển lãm Mining & Construction Vietnam 2020 trong thư mời, vui lòng chọn Mẫu 2 và điền thông tin sản phẩm (tên sản phẩm, mô tả sản phẩm).

Lưu ý: Mỗi gian hàng chỉ được giới thiệu một sản phẩm

E-Banner

Bằng việc cung cấp logo công ty và số gian hàng cho chúng tôi, Quý vị sẽ sở hữu ngay Banner điện tử có thể đính kèm vào thư mời, website của doanh nghiệp hoặc hộp thư cá nhân nhằm quảng bá cho gian hàng của mình tại Mining & Construction Vietnam 2020.

Vui lòng thực hiện theo các bước sau:

  1. Tải logo công ty, tên công ty và số gian hàng
  2. Xem lại Banner điện tử
  3. Nhấp “Tải xuống” (Nếu quý vị muốn thay đổi thông tin, nhấp “Trở về”)

Logo công ty*
(max-height:120px)
Tên công ty trưng bày*
Số gian hàng*


Register online Register online Register online Register online